Okyanuslardaki Eğimli Elementler Hassas Tepki Veriyor

Okyanuslardaki Eğimli Elementler Hassas Tepki Veriyor

Kuzey Atlantik devrilme sirkülasyonu gibi önemli okyanus akıntıları iklim değişikliği nedeniyle aniden durursa, dünyanın farklı bölgelerindeki koşullar hızla değişir: yağış artar veya olmaz, sıcaklıklar daha şiddetli hale gelir ve fırtınalar daha şiddetli hale gelir. Yeni araştırmalara göre, bu devrilme noktasına ne zaman ulaşıldığı sadece iklimin ne kadar ısındığına değil, aynı zamanda bunu ne kadar çabuk yaptığına da bağlı. Bilim adamları, kutuplardan Atlantik’e çok miktarda eriyik su ulaşırsa, eriyen su miktarına veya sıcaklık değişim miktarına bağlı olarak kritik noktanın beklenenden daha erken gerçekleşebileceği konusunda uyarıyorlar.

Okyanuslar büyük miktarlarda karbondioksit (CO2) depolar ve ayrıca insan yapımı iklim değişikliğinin neden olduğu sıcaklık artışını tamponlar. Ek olarak, güçlü okyanus akıntıları, daha sıcak ve soğuk bölgeler arasında iklimsel bir denge sağlar. Avrupa, ılıman iklimini Gulf Stream’i de içeren Kuzey Atlantik Meridional Overturning Circulation’a (AMOC) borçludur. Ancak Antarktika ve Grönland’ın buz tabakaları, Amazon yağmur ormanları ve Asya-Avustralya musonları gibi bu ve diğer önemli iklim alt sistemleri, atmosferdeki artan CO2 artışı ve buna bağlı küresel ısınma nedeniyle tehdit altındadır. Belirli bir eşik aşılırsa, geri dönüşü olmayan bir şekilde yeni bir duruma geçebilirler.

Hız da bir rol oynar

Danimarka’daki Kopenhag Üniversitesi’nden iklim bilimciler Johannes Lohmann ve Peter Ditlevsen, AMOC ve muhtemelen diğer iklim alt sistemlerinin kritik eşiğe, beklenen zamandan çok daha önce ulaşabileceğini bir model çalışmasında gösterdiler. Dünya okyanuslarının bir simülasyonunda, araştırmacılar kutupların erimesinin Kuzey Atlantik’e gittikçe daha fazla tatlı su girmesine neden olduğunu simüle ettiler. Tatlı su akışını ne kadar hızlı seçtiklerine bağlı olarak, AMOC’nin durma noktasına geldiği kritik eşik değişti.

Yavaş erimeyle eşik nispeten yüksekti. Öte yandan, araştırmacılar buz tabakalarının on ila 150 yıl arasında hızlı bir şekilde erimesini simüle ettiyse, AMOC önemli ölçüde daha düşük mutlak değerlerde durdu. Tatlı su hızlı akarsa, sistemin devrilmesine neden olmak için daha küçük bir miktar yeterlidir. Araştırmacılar, “Devrilme noktaları genellikle daha önce kararlı bir sistem durumunun, bir sistem parametresi iyi tanımlanmış bir kritik değerin üzerine çıkarıldığında kararlılığını kaybetmesi gerçeğiyle ilişkilendirilir” diye açıklıyor. “Ancak bazı durumlarda, parametre değişikliğinin yeterince hızlı olması koşuluyla, bu tür geçişler bir parametre eşiği aşılmadan önce gerçekleşebilir.” Bu fenomen, hız kaynaklı eğilme olarak bilinir.

Model, başlangıç ​​koşullarındaki en küçük değişikliklere çok hassas tepki verdi. Araştırmacıların bakış açısına göre bu, tahminleri zorlaştırır. Bu nedenle net bir eşik tanımlanamaz. Araştırmacılara göre model çalışması, birçok faktörün kaotik etkileşimi nedeniyle keskin bir sınır tanımlanamayacağını gösteriyor. Bu rahatsız edici bir haber. Çünkü bu doğruysa, güvenli manevra alanımızı daraltır, ”diyor Lohmann.

Bilim haberleri şimdi Dırdırcı’da…

Devrilme noktalarını ciddiye alın

Ek bir makalede, Norveç’teki Bergen Üniversitesi’nden Christoph Heize liderliğindeki bir araştırma ekibi, okyanusların farklı devrilme noktalarının bölgesel olarak ve farklı zamanlarda meydana gelebileceğini, ancak bunların küresel boyutlara katkıda bulunduğunu vurguluyor. Yazarlar, “Kademeli değişikliklerle birleşen bu devrilme noktalarının, toplum ve Dünya sistemi üzerindeki kümülatif ve sıklıkla yoğunlaşan olumsuz etkileri önlemek için bireysel felaket olayları kadar ciddiye alınması gerekiyor” diyorlar.

1,5 ila 2 santigrat derece arasındaki ılımlı küresel ısınmada bile, dünya okyanuslarının sıcaklığı, CO2 içeriği ve oksijen kaynağı kritik değerlere ulaşabilir. Deniz ısı dalgaları gibi kısa vadeli aşırı olaylar, sistemin devrilmesine neden olabilir – bu da yalnızca küresel iklim için değil deniz ekosistemleri için de ciddi sonuçlar doğurabilir. Çünkü derin denizde, çevre koşullarındaki küçük ama kalıcı değişiklikler bile, yaşam koşullarında çok dar bir çeşitlilik yelpazesine alışkın olan derin deniz organizmalarına zararlı olabilir.

Olumsuz etkileri en aza indirin

Heinze, “Bir CO2 ve soğutucu olarak okyanus, iklim değişikliğinin ilerlemesi karşısında insanlığa çok önemli bir hizmet sağlıyor – yüksek bir fiyata da olsa, çünkü çevresel koşulları kalıcı olarak değiştiriyor,” diyor Heinze. Meslektaşları ile birlikte hasarı sınırlamak için bir dizi öneri sunar.

Sera gazı emisyonlarını etkili bir şekilde azaltmak, ortak hedefler üzerinde uluslararası düzeyde mutabakata varmak ve bunları kararlı bir şekilde uygulamak özellikle önemlidir. Bilimsel araştırma, potansiyel olarak özellikle risk altında olan sistemleri belirlemede ve koruyucu stratejiler ortaya koymada önemli bir rol oynar. Aynı zamanda, bilim adamları ve siyasi karar vericiler arasındaki iletişim geliştirilmeli ve bilime olan güven artırılmalıdır. Yazarlar, “İnsan yapımı iklim değişikliğinin okyanus üzerindeki olumsuz etkilerinin hala en aza indirilebileceğine” inanıyor.

Kaynaklar: Johannes Lohmann ve Peter Ditlevsen (Kopenhag Üniversitesi, Danimarka)

Yanıtla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir