Vergi Usül Kanunu Genel Tebliği

51

Geçtiğimiz gün Resmî Gazete’de yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği‘nce dijital varlık hizmetleri sağlayıcılarına kullanıcıları hakkındaki bilgileri Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirmeleri
zorunluluğu getirildi.

Gelirlerin ya da servetlerin arkasındaki gerçek isimlerin bilinmesinin vergi kaçakçılığı ile mücadele açısından büyük önem arz ettiğinin vurgulandığı tebliğde, ülkemizin de üyesi olduğu Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı Vergi Amaçlarına Yönelik Şeffaflık ve Bilgi Değişimi Küresel Forumu’yla (Küresel Forum) şeffaf bir şekilde bilgi değişimi yapabilmek için çeşitli standartların oluşturulması gerekliliğinden bahsediliyor. Bu kapsamda kripto para hizmeti sağlayan kurumlara kullanıcı bilgilerini güncel, tam ve doğru bir biçimde bildirme zorunluluğu getiriliyor.

Bildirim yapma yükümlülüğü olan kurumlar tarafından gerçek faydalanıcıların adı, soyadı, vatandaşlıkları, kimlik numaraları ve adresleri, varsa telefon, faks ve elektronik posta adresleri gibi kişisel bilgilerin paylaşılması bekleniyor. İstenilen bilgilerin geçici vergi beyannameleri ve yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ekinde belirtilmesi gerekiyor.

Bu bilgilerin kurumlar vergisi mükellefleri ve kolektif şirketlerde şirketi temsil yetkisi sahibi kimse, ortak veya ortaklıklar adına en yüksek ortaklık payına sahip kişiler tarafından bildirilmesi isteniyor. Ayrıca bankalar, yatırım ortakları, sigorta, finans ve varlık yönetim şirketleri, spor kulüpleri ve noterler gibi birçok kurumun da bu kapsamda olduğu belirtiliyor.

En yeni, en güncel kripto para haberleri Dırdırcı’da!

Hükümleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen tebliğde eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunulması ya da verilen bilgilerin 5 yıl boyunca saklanmaması hâlinde cezai yaptırımlar uygulanacağının altı çiziliyor.
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir